Informācija presei Jaunumi
Fotoattēls, kurā redzama Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta smagā automašīna ar pilnā ekipējumā tērptiem ugunsdzēsējiem, kā arī Eiropas Savienības līdzfinansējuma norāde, Eiropas Savienības, Nacionālā attīstības plāna 2027.gadam, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta logotipi

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs uzsācis Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda finansēta projekta "Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana" īstenošanu. Projekta rezultātā Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs līdz 2026. gada 31. maijam izveidos un ieviesīs jaunu tehnoloģisko platformu Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) procesu digitalizācijai un attīstībai.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra projekta mērķis ir izstrādāt Vienoto ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformu (Platforma), kas uzlabos VUGD darba procesus. Platformu veidos trīs komponentes, kas nodrošinās ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba organizēšanu, vadību un kontroli, objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma sagatavošanu, kā arī ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instrumenta darbību.

Platformas ieviešana nodrošinās datos balstītu lēmumu pieņemšanu par VUGD resursu izvietojumu, kā arī ļaus efektīvāk apzināt objektus, kur VUGD veikt ugunsdrošības pārbaudes.

Ieviešot Platformu, par ugunsdrošību objektā atbildīgajām personām būs pienākums Platformā sagatavot objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu, lai noteiktu indikatīvo ugunsdrošības riska līmeni. Tas turpmāk tiks ņemts vērā, plānojot ugunsdrošības pārbaudes attiecīgajā objektā, proti, jo zemāks indikatīvais ugunsdrošības riska līmenis, jo retāk objektā tiks veiktas ugunsdrošības pārbaudes. Vienlaikus Platforma būs kā kontroles rīks, kas atbildīgajām personām savlaicīgi atgādinās par termiņiem un darbībām, kas jāveic, lai izpildītu normatīvajos aktos noteiktās ugunsdrošības prasības. Plānots, ka objekta atbildīgās personas jaunais pienākums sagatavot objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu būs spēkā no 2027. gada, un tas būs noteikts Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā

Ilgtermiņā Platformu plānots piesaistīt citām VUGD informācijas sistēmām kā daļu no ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības digitālās ekosistēmas, veicinot arī turpmāku VUGD procesu digitalizāciju.

Projekts "Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana" tiek īstenots ar Eiropas Savienības Atveseļošanās fonda atbalstu investīcijas 2.1.1.1.i. “Pārvaldes modernizācija un pakalpojumu digitālā transformācija, tai skaitā uzņēmējdarbības vide” ietvaros. Investīcijas mērķis ir pārveidot publiskās pārvaldes pakalpojumus un to sniegšanas procesus, lai efektīvi īstenotu ekonomikas digitālo transformāciju.

Projekta kopējais finansējums ir 2 197 272 eiro, tostarp 1 848 000 eiro – Eiropas Savienības finansējums un 349 272 eiro – valsts budžeta finansējums. Projekts tiek īstenots no 2023. gada 25. oktobra līdz 2026. gada 31. maijam.

 

Kontakti:

Diāna Andžāne

E-pasts: diana.andzane@ic.iem.gov.lv

Tel. +371 67208787