Jaunumi
e.ic.iem.gov.lv

9. novembrī Ministru kabinets atbalstīja likumprojekta "Grozījumi Sodu reģistra likumā" iesniegšanu Saeimā, lai atvieglotu izziņas par nesodāmību saņemšanu privātpersonām, tādējādi paplašinot publiskās pārvaldes pakalpojumu pieejamību un iespējas, kā arī samazinātu administratīvo slogu un izmaksas informācijas apstrādē.

Likuma grozījumi paredz papildināt Sodu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu par personu tās precīzākai identificēšanai, par noziedzīgo nodarījumu un kvalifikāciju, kā arī par probācijas uzraudzības gaitu. Tāpat Sodu reģistrā paredzēts iekļaut ziņas par noziedzīgā nodarījumā izdarīšanā notiesātās personas dzīvesvietu, deklarēto, papildu, reģistrēto vai norādīto adresi.

Tiesiskais regulējums samazinās administratīvo slogu personām, kuras izvēlēsies elektroniski pieteikt izziņas par nesodāmību saņemšanu no Sodu reģistra. Ja līdz šim ārpus Latvijas dzīvojošie Latvijas iedzīvotāji izziņu papīra formā varēja pieprasīt ar attiecīgajā valstī esošās Latvijas pārstāvniecības starpniecību, tad tagad to varēs pieteikt, izmantojot e-pakalpojumu “Izziņa no Sodu reģistra par fizisko personu nesodāmību, piemērotajiem administratīvajiem sodiem, juridiskām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem” tīmekļvietnē https://e.ic.iem.gov.lv/lv/, apmaksājot izziņas sagatavošanu un pasta izdevumus izziņas papīra formā saņemšanai.

Ja persona vēlēsies izziņu saņemt uz oficiālu elektronisko adresi, tas būs jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu.

Tāpat precizēti veidi, kādos tiek sniegtas ziņas no Sodu reģistra. Lai arī tiek saglabāta līdzšinējā iespēja saņemt ziņas gan rakstveidā, gan arī elektroniski, norma vairs neparedz atšifrēt rakstveidā izsniedzamo dokumentu uzskaitījumu (izziņa vai vēstule), kā arī noteikt izziņām noteiktu paraugu, tādā veidā radot iespēju Iekšlietu ministrijas Informācijas centram pastāvīgi attīstīt un pilnveidot no Sodu reģistra iegūstamos produktus un pakalpojumus (piemēram, e-izziņas).

Likumprojekts arī paredz, ka turpmāk Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs Eiropas Savienības valstīm nodos ziņas par katru notiesāto trešās valsts valstspiederīgo, kuram ir aktuāla sodāmība Latvijas Republikā. Datus par Latvijā notiesāto trešās valsts valstspiederīgo no Eiropas Sodāmības reģistru informācijas apmaiņas sistēmas pilnībā dzēsīs pēc tam, kad tiks dzēstas vai noņemtas visas trešās valsts valstspiederīgā sodāmības.

Jāatzīmē, ka arī turpmāk ziņu sniegšana no Sodu reģistra būs maksas pakalpojums atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam maksas pakalpojumu cenrādim. Lai likumprojekts stātos spēkā, tas vēl ir jāapstiprina Saeimā.

Uzziņai:

Sodu reģistrs ir valsts informācijas sistēma, kurā tiek nodrošināta kriminālprocesam un administratīvās atbildības noteikšanai nepieciešamās informācijas aprite. Vidēji gadā izziņa par nesodāmību tiek sagatavota 19 320 reizes. Reģistra pārzinis un uzturētājs ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs. Šāds reģistrs izveidots, lai apvienotu uzskaiti par noziedzīgus nodarījumus un administratīvos pārkāpumus izdarījušām personām, kā arī nodrošinātu iespēju valsts un pašvaldību iestādēm, Eiropas Savienības valstu kompetentajām iestādēm apmainīties ar informāciju, ko iegūst no sodāmības reģistriem.

Papildu informācija:
IeM Informācijas centrs
Tālr.: 67208025
E-pasts: jurita.mikovica@ic.iem.gov.lv
Mājaslapa: www.ic.iem.gov.lv