Jaunumi

Otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) ir Eiropas lielākā datu bāze, kas satur informāciju par meklējamajām personām un objektiem, nodrošinot Šengenas zonas drošību bez pārbaužu veikšanas iekšējo robežu ietvaros.

SIS II izstrādes pamatā ir Eiropas Savienības paplašināšanās. Šengenas Informācijas sistēmas (SIS), kas tika izmantota līdz 2013.gada 9.aprīlim tehniskā infrastruktūra bija spējīga nodrošināt informācijas apstrādi ierobežotā apjomā, nespējot nodrošināt funkcionalitāti, kas saistīta ar jaunu dalībvalstu pievienošanos Eiropas Savienībai. Tādējādi tika lemts par SIS II izstrādi un ieviešanu.

Pamatojoties uz Eiropas Savienības Padomes (Padome) 2013. gada 7. marta Lēmumu 2013/157/ES, kas nosaka piemērošanas dienu Lēmumam 2007/533/TI par SIS II izveidi, darbību un izmantošanu, š.g. 9. aprīlī notika pārēja no SIS uz SIS II. Atšķirībā no iepriekšējās versijas, SIS II spēj apstrādāt lielāku datu apjomu un nodrošina jaunas funkcionalitātes iespējas.

Galvenā SIS II priekšrocība ir iespēja izveidot trauksmes paziņojumus (sauktus arī par „brīdinājumiem”) par personām, kuru identitāte ir tikusi ļaunprātīgi izmantota. Trauksmes paziņojumiem ir iespēja pievienot meklējamo personu biometriskos datus (fotogrāfijas, pirkstu nospiedumus). SIS II ir ieviestas jaunas meklējamo objektu kategorijas, sistēma ļauj izveidot saites starp trauksmes paziņojumiem, piemēram, starp zagtu objektu un likumpārkāpēju.

Līdz ar SIS II ieviešanu, pašreizējās Šengenas konvencijas, ar kuru īsteno Šengenas nolīgumu, IV sadaļa „Šengenas informācijas sistēma” tika aizstāta ar Padomes 2007. gada 12. jūnija Lēmumu 2007/533/TI par SIS II izveidi, darbību un izmantošanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) 1987/2006 par otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (SIS II) izveidi, darbību un izmantošanu.