Informācija
112

Šodien, 11.februārī, visā Eiropas Savienībā atzīmē vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura 112 dienu

Latvijā Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 darbojas kopš 1997.gada novembra. Zvanot uz tālruņa numuru 112, ir iespējams sasniegt četrus glābšanas dienestus – Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, Valsts policiju un Gāzes dienestu.  

Uz tālruņa numuru 112 jāzvana gadījumos, kad pastāv briesmas dzīvībai, veselībai, drošībai, apkārtējai videi vai īpašumam. 2019. gadā uz izsaukumu numuru 112 kopumā saņemti 1 057 714 zvani. Kopā uz visiem glābšanas dienestu numuriem - 2 060 872 zvanu. Zvani uz tālruņa numuru 112 tiek saņemti un apstrādāti 5 reģionu zvanu centros - Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā. Zvani tiek saņemti un apstrādāti 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. 112 sazvanāms bez maksas no jebkura tālruņa aparāta (fiksētā, mobilā, taksofona). 

Lai nodrošinātu arvien straujāk pieaugošo Eiropas valstu ceļotāju drošību un nepieciešamības gadījumā cilvēkiem būtu iespēja ērti un ātri izsaukt vajadzīgo glābšanas dienestu, tika izveidots Eiropas vienotais numurs 112 ārkārtas notikumiem. Eiropas vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs 112 darbojas arī ārpus Eiropas Savienības - Islandē, Norvēģijā, Holandē, Lihtenšteinā, Šveicē, Monako, Vatikānā, Serbijā, Maķedonijā, Gruzijā, San Marīno, Farēru salās, Menas salā, Izraēlā, Turcijā un atsevišķos Krievijas apgabalos. Lēmumu par vienotu ārkārtējo notikumu tālruņa numuru pieņēma Eiropas Kopienas ministru padome 1991. gadā, pēc Eiropas Komisijas ierosinājuma.

Jāatceras, ka nepamatota numura lietošanas gadījumā var iestāties sodāmība gandrīz visās dalības valstīs, līdzīgi kā gadījumos, kad nepamatoti tiek zvanīts uz citiem glābšanas dienestu telefona numuriem.

Uzziņai: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu, Valsts policiju, Valsts robežsardzi un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu 2018.gada 4.jūnijā uzsācis projekta “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” īstenošanu.

Projekta virsmērķis ir uzlabot sabiedrībai sniedzamo operatīvo dienestu pakalpojumu pieejamību, pakalpojuma sniegšanas savlaicīgumu un to kvalitāti, kā arī nodrošināt vienota zvanu kontaktu centra funkcionalitāti valsts publiskās pārvaldes vajadzībām - paaugstināt 112 pakalpojuma efektivitāti un savlaicīgumu, dienestiem nodrošināt pilnas informācijas pieejamību par notikumu tiešsaistes režīmā, uzlabot 112 pakalpojuma pieejamību, izveidot ārkārtas ziņojumu (zvans, eZvans, SMS u.c.) saņemšanas vienotu tehnoloģisko vidi, ieviest 112 pakalpojuma kvalitātes kontroli, modernizēt operatīvo dienestu resursu vadības sistēmu.

Tāpat pērnā gada nogalē Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ieviesa tehnoloģisko risinājumu - sistēmu "Advanced Mobile Location", kas vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 izsaucēja atrašanās vietu 85% gadījumu ļauj noteikt ar precizitāti līdz 50 metru rādiusam. Sistēma nodrošina, ka brīdī, kad tiek zvanīts uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, viedtālrunī automātiski aktivizēsies atrašanās vietas noteikšanas pakalpojums un, izmantojot mobilo sakaru operatoru tīklus, glābšanas dienestiem tiks nosūtīta bezmaksas īsziņa. Risinājums ļauj glābšanas dienestiem precīzāk noteikt izsaucēja atrašanās vietu, tādējādi samazinot laiku, kas nepieciešams atrašanās vietas precīzai noteikšanai un resursu izsūtīšanai palīdzības sniegšanai.

Latvija ir viena no tām Eiropas savienības dalībvalstīm, kas pēc Eiropas vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 asociācijas aicinājuma ieviesusi šo tehnoloģisko risinājumu, kā pastāvošu alternatīvu elektronisko sakaru komersantu nodrošinātajam izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanas veidam.

Zvani 112, kad jāsauc palīgā!