Jaunumi
www.covidpass.lv

Ieceļojot Latvijā, no 1. marta vairs nebūs jāaizpilda ieceļotāju apliecinājuma anketa

Valdībai atbalstot pakāpenisku drošības pasākumu mazināšanu, no 2022. gada 1. marta, ieceļojot Latvijas Republikā no ārvalstīm, vairs nebūs jāaizpilda elektroniskā ieceļotāju apliecinājuma anketa tīmekļvietnē.

Tāpat no 1. marta ieceļošanai Latvijas Republikā nebūs nepieciešams būtisks iemesls, savukārt prasība pēc ieceļošanas doties pašizolācijā ir atcelta jau kopš 16. februāra. Vienlaikus tiks turpināta ieceļotāju sadarbspējīgo sertifikātu un testu rezultātu kontrole, nodrošinot vienādas prasības ieceļotājiem neatkarīgi no ieceļošanas valsts.

Spēkā paliek iepriekš noteiktie izņēmumi gadījumiem, kuros ieceļošanai netiek prasīts sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai negatīvs Covid-19 testa rezultāts, tostarp bērniem vecumā līdz 12 gadiem. Izņēmumus skatīt Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” .

Vienlaikus Slimību profilakses un kontroles centrs veiks riska novērtējumu, lai identificētu valstis, kur Covid-19 izplatības riski ļoti augsti un rada risku sabiedrības veselībai. Lai ieceļotu no šādām, īpaši augsta riska valstīm, būs vajadzīgs būtisks iemesls un papildus būs jāveic Covid-19 tests Latvijā. Detalizētāka informācija Slimības profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē.

 

Informācijai, līdz 2022. gada 1. martam:

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” minētajam, visām personām, kuras iecerējušas ieceļot Latvijā, līdz 2022. gada 1. martam, tīmekļvietnē ir jāaizpilda elektroniskā ieceļotāju apliecinājuma anketa. Apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas.

Apliecinājuma anketā jāapstiprina ieceļošana Latvijas Republikā, atzīmējot kādu no šiem statusiem:

Apliecinājumā jānorāda šādi personas dati: vārds, uzvārds, personas kods vai ceļošanas dokumenta numurs (personas pase vai apliecība), e-pasta adrese, ieceļošanas datums un cita uzraugošajām institūcijām nepieciešama informācija.

Apliecinājums ir jāaizpilda katru reizi par sevi, bērniem un aizbildnībā esošām personām. Reizi 30 dienās apliecinājumu atļauts iesniegt Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 151. punktā minētajām personām.

Pēc apliecinājuma anketas aizpildīšanas ieceļotājs saņems personificētu QR kodu (ierīces ekrānā un savā elektroniskajā pastā), kas apliecinās datu iesniegšanu. Ja anketa aizpildīta kļūdaini, apliecinājumu var aizpildīt atkārtoti. Ja gadījumā QR kods tiks nozaudēts, tīmekļvietnē ir izveidota funkcija “saņemt QR kodu” atkārtoti, ievadot elektroniskā pasta adresi.

Kods ir nepieciešams, lai pārvadātāji, Veselības inspekcija, Valsts policija, pašvaldības policija, Valsts robežsardze, kā arī Slimību profilakses un kontroles centrs varētu pārliecināties par noteikto ierobežojumu ievērošanu. Personas dati tiks uzglabāti 30 dienas ar mērķi saņemto informāciju izmantot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un kontaktpersonu izsekojamībai.

Tāpat informējam, ka gadījumos, kad šķērsosiet Latvijas Republikas robežu, jums tiks nosūtīta atgādinājuma īsziņa par ieceļotāju apliecinājuma anketas aizpildīšanu, neatkarīgi no tās faktiskās aizpildes. Ja to jau būsiet aizpildījis, atkārtotas darbības pēc īsziņas saņemšanas nav jāveic.

 

Papildu informācija:

IeM Informācijas centrs

Tālr.: . +371 67219111

E-pasts: pd@ic.iem.gov.lv