Jaunumi

    2022.gada 5.decembrī, pamatojoties uz atklāta konkursa IeM IC 2022/1 “Iekšlietu iestāžu e-mācību platformas modernizācija” rezultātiem, ar SIA “Datorzinību centrs” ir noslēgts līgums, kas paredz Iekšlietu iestāžu e-mācību platformas modernizāciju un attīstību. Iekšlietu iestāžu e-mācību platformas modernizācijas projekts tiek finansēts no Iekšlietu ministrijas budžeta, galvenie projekta partneri – Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valsts robežsardzes koledža, Valsts policijas koledža, Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledža.    

     Modernizētas e-mācību platformas risinājums paredz tīmekļa bāzētas virtuālas mācību vides izveidošanu līdz 10 000 Iekšlietu ministrijas resora lietotājiem, kas izpildītu šādas  prasības:

 1. sistēmas izvietošana IeM tīklā un infrastruktūrā;
 2. vienota centralizēta sistēmas pārvaldība;
 3. vienota lietotāju pārvaldība un autorizācija;
 4. integrācijas ar citām sistēmām;
 5. virtuālo mācību kursu veidošana;
 6. virtuālo mācību kursu kataloga veidošana;
 7. testu un pārbaudes darbu veidošana un kārtošana;
 8. vērtēšana un rezultātu uzskaite;
 9. studiju darbu kārtošana un iesniegšana;
 10. digitālo mācību materiālu koplietošana;
 11. automātiskā plaģiāta pārbaude;
 12. izglītojama un pedagoga darba vides veidošana;
 13. izglītojamo un pedagogu komunikācijas nodrošināšana;
 14. tiešsaistes mācību aktivitāšu nodrošināšana (izmantojot attālinātas saziņas rīkus);
 15. pilns latviešu valodas atbalsts;

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra kontaktpersona E-mācību platformas modernizācijas projekta vadītāja Zane Mazure (e-pasta adrese: Zane.Mazure@ic.iem.gov.lv, tālr. 67208215).

Projekta vadītājs: Vladimirs Rojenko

 

Aktualizēts: 25.04.2023.