Jaunumi

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas koledžām īsteno Iekšlietu iestāžu e-mācību platformas modernizācijas projektu. Modernizētas e-mācību platformas risinājums paredz tīmekļa bāzētas virtuālas mācību vides izveidošanu līdz 10 000 IeM lietotājiem, kas izpildītu šādas minimālas prasības:

 1. sistēmas izvietošana IeM tīklā un infrastruktūrā;
 2. vienota centralizēta sistēmas pārvaldība;
 3. vienota lietotāju pārvaldība un autorizācija;
 4. integrācijas ar citām sistēmām;
 5. virtuālo mācību kursu veidošana;
 6. virtuālo mācību kursu kataloga veidošana;
 7. testu un pārbaudes darbu veidošana un kārtošana;
 8. vērtēšana un rezultātu uzskaite;
 9. studiju darbu kārtošana un iesniegšana;
 10. digitālo mācību materiālu koplietošana;
 11. automātiskā plaģiāta pārbaude;
 12. izglītojama un pedagoga darba vides veidošana;
 13. izglītojamo un pedagogu komunikācijas nodrošināšana;
 14. tiešsaistes mācību aktivitāšu nodrošināšana (izmantojot attālinātas saziņas rīkus);
 15. pilns latviešu valodas atbalsts;

 

2022.gada 2.jūnijā Iekšlietu ministrijas informācijas centrs ir izsludinājis atklātu konkursu IeM IC 2022/1 “Iekšlietu iestāžu e-mācību platformas modernizācija”.

Projekta vadītājs: Vladimirs Rojenko