Pakalpojumi

Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude

E-pakalpojums nodrošina fiziskai personai normatīvajos aktos paredzēto datu izgūšanu no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārziņā esošā „Licenču, atļauju un sertifikātu reģistra” un „Ieroču reģistra”, kā arī veikt gāzes ieroča reģistrāciju un pārreģistrāciju. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.


E-pakalpojuma kartīte Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv:

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP108/Apraksts