Informācija presei Jaunumi
Fotoattēls, kurā redzams radio sakaru tornis un Eiropas Savienības līdzfinansējuma un Nacionālā attīstības plāna 2027 logotipi

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2023.gada 28.augustā uzsācis Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr.IC/RPVP/2023/6 “Radio releju datu pārraides tīkla modernizācija - 2.posms” īstenošanu, kas paredz modernizēt esošo datu informācijas apmaiņas sakaru infrastruktūru uz valsts austrumu robežas.

Lai konstatētu un novērstu nesankcionētu zaļās robežas šķērsošanu, Valsts robežsardzes amatpersonas patrulē zaļo robežu, veic videonovērošanu un saņem informāciju no dažādiem sensoriem. Pēc jebkāda veida informācijas saņemšanas par kustību uz Latvijas Republikas zaļās robežas Valsts robežsardzes amatpersonām  ir jābūt spējīgām noteikt, vai šāda kustība ir nesankcionēta. Tāpēc Valsts robežsardzei  ir kritiski svarīgi ne tikai pamanīt jebkādu kustību, kas notiek viņu atbildībā esošajā teritorijā, bet arī spēt saņemt maksimāli iespējamo informācijas apjomu par cilvēkiem un transporta līdzekļiem.

Šī projekta ietvaros paredzēts modernizēt esošo datu informācijas apmaiņas sakaru infrastruktūru, kas nodrošinās Eiropas robežu uzraudzības sistēmas (EUROSUR) Latvijas nacionālā kopējā attēla veidošanu un Valsts robežas kontroles un uzraudzības sistēmu darbību. Valsts robežsardzei plānots nodrošināt iespēju veikt valsts austrumu robežas videonovērošanu un uzraudzību, izmantojot augstas izšķirtspējas videokameras un dažādu sensoru signālus, kā arī nodrošināt modernus balss telefonijas sakarus un uzlabot Iekšlietu ministrijas operatīvo radiosakaru sistēmas sakaru kanālu kvalitāti uz austrumu robežas izvietotajās radiosistēmas bāzes stacijās. Plānots arī būtiski palielināt datu pārraides kapacitāti Valsts robežsardzes austrumu robežas struktūrvienībām.

Viens no Valsts robežsardzes uzdevumiem ir novērot Valsts robežai piegulošās sauszemes teritorijas, ūdeņus un gaisa telpu. Attiecībā uz austrumu robežu tas ir apgabals gar Latvijas Republikas zaļo robežu ar Baltkrieviju un Krieviju aptuveni 407 km garumā, kas visā tās garumā ir pieskaitāma pie Eiropas Savienības ārējās robežas, tādēļ Latvijas Republikas robežu uzraudzība ir tieši saistīta arī ar Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) un tās darbību.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 289 562  eiro, tajā skaitā Eiropas Savienības Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. – 2027. gadam finansējums 1 717 171 eiro, veidojot 75 % līdzfinansējumu, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums sastāda 572 391 eiro, veidojot 25% līdzfinansējuma.

Projektu plānots īstenot līdz 2024.gada 31.oktobrim.

 

Kontakti:

Projekta vadītājs:

Andris Kovaļevskis

E-pasts: Andris.Kovalevskis@ic.iem.gov.lv

Tel. +371 67219573