Informācija presei Jaunumi
Jūras video novērošanas sistēmas attēls

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2024.gada maijā noslēdzis Eiropas Savienības līdzfinansētā projekta Nr.IC/RPVP/2023/2 “Jūras videonovērošanas sistēmas pilnveidošana – 2.kārta” īstenošanu, kura ietvaros veikta jaunu un efektīvu tālās darbības dienas/termo video novērošanas kameru uzstādīšana Baltijas jūras, Rīgas līča piekrastē, Valsts robežsardzes uzdevumu veikšanai.

Viens no Valsts robežsardzes uzdevumiem ir veikt Latvijas Republikas teritoriālās jūras robežuzraudzību ar tehniskajiem līdzekļiem. Tādēļ lai operatīvāk un efektīvāk novērstu nelikumīgu valsts jūras robežas šķērsošanu un apkarotu nelegālo migrāciju Valsts robežsardzes amatpersonu rīcībā ir jābūt efektīviem tehniskajiem līdzekļiem -  videonovērošanas kamerām.

Valsts robežsardzes nepieciešamībai uzraudzīt noteikumu par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos ievērošanu jūras ostās, kurās ir noteiktas valsts robežas šķērsošanas vietas, tika izveidota Jūras videonovērošanas sistēma, kam laika gaitā  ir veikti vairāki uzlabojumi un modernizācijas darbi.

Lai konstatētu un novērstu nesankcionētu jūras robežas šķērsošanu, Valsts robežsardzes amatpersonas patrulē teritoriālā jūrā un ostu akvatorijās, veic videonovērošanu un saņem informāciju no citiem valsts dienestiem. Valsts robežsardzei  ir kritiski svarīgi ne tikai pamanīt jebkādu kustību, bet arī identificēt kuģošanas līdzekli t.i. noteikt tipu, kursu, ātrumu, valstisko piederību.

Jūras videonovērošanas sistēma tiek izmantota arī jūras negadījumu fiksēšanā un novērošanā, kas atvieglo iesaistīto dienestu darbu, jūras negadījumu izmeklēšanā.

Šī projekta ietvaros iepirkuma rezultātā ir uzstādītas modernas tālās darbības videonovērošanas kameras gar Latvijas Republikas jūras robežu, kā arī modernizēts operatora aprīkojums. Jauno kameru uzstādīšana sniegs šādus ieguvumus:

  • pilnībā atjaunota Valsts robežsardzes spēja veikt jūras robežas novērošanu, izmantojot Jūras videonovērošanas sistēmu, neatkarīgi no diennakts laika;
  • uzlabota attēla kvalitāte (sensoru izšķirtspēja) un uzlabota optika (lielāks maksimālais fokusa attālums) dos daudz labāku attēla detalizāciju, kas nepieciešama mērķu pilnvērtīgai atpazīšanai;
  • kameru attēlu stabilizācijas funkcija, kas vējainos laika apstākļos, kādi ir raksturīgi uz jūras robežas, sniegs būtisku attēla kvalitātes uzlabojumu, novērojot vidējās un tālās distances mērķus;
  • plašākas termālas kameras izmantošanas iespējas, jo tās ir iespējams izmantot nepārtrauktā režīmā;
  • efektīvāks operatoru darbs, jo jaunās kameras ir aprīkotas ar inteliģentajām funkcijām;
  • samazinātas uzturēšanas un remonta izmaksas (ražotāja garantija, zemākas pēc garantijas remonta izmaksas);
  • samazināts kameru nepieejamības laiks, kas saistīts ar plānotiem un neplānotiem remontiem.

Atbilstoši Robežsardzes likumam, viens no Valsts robežsardzes uzdevumiem ir novērot Valsts robežai piegulošās sauszemes teritorijas, ūdeņus un gaisa telpu. Attiecībā uz jūras robežu tas ir apgabals Rīgas līča un Baltijas jūras ūdeņos līdz 12 jūras jūdzēm (aptuveni 22km) no Latvijas Republikas teritorijas krasta, kas visā tā garumā ir pieskaitāma pie Eiropas Savienības ārējās robežas, tādēļ Latvijas Republikas robežu uzraudzība ir tieši saistīta arī ar Eiropas Robežu uzraudzības sistēmu (EUROSUR) un tās darbību.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 195 176 euro, tajā skaitā Eiropas Savienības Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021. – 2027. gadam finansējums 896 382 euro, veidojot 75 % līdzfinansējumu, savukārt valsts budžeta līdzfinansējums sastāda 298 794, veidojot 25% līdzfinansējuma.

Projekts noslēdzies 2024.gada 11.maijā.

 

Kontakti:

Projekta vadītājs:

Aldis Bergmanis

67219325, 28384327

Aldis.Bergmanis@ic.iem.gov.lv