Statistikā ir iekļauti dati par Latvijā prettiesiski atsavinātajiem (nozagtajiem) transportlīdzekļu spoguļiem un spoguļu stikla daļām.
Statistikā ir norādīti visi mēneša ietvaros prettiesiski atsavinātie transportlīdzekļu spoguļi vai to stikla daļas, norādot transportlīdzekļa marku, modeli un izlaiduma gadu.
Statistika tiek apkopota reizi mēnesī par iepriekšējo kalendāro mēnesi.
Statistikā ir iekļautas ziņas gan par marķētiem, gan nemarķētiem transportlīdzekļu spoguļiem un to stikla daļām.