Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/6

Līgumcena: 
17 556,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Baltic Premier Partners"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 20 Jūnijs, 2011 - 14:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 12 Jūlijs, 2011 - 10:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ēvalds Utināns, 67219499
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
evalds.utinans@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/6
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Atbalsta pakalpojumu sniegšana un avārijas bojājumu novēršana Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru tīkla telefonu centrālēm Hicom-300 un HiPath
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19999 Ls bez PVN.
Vērtēšanas kritēriji: 
Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. pantam
Līguma darbības termiņš: 
24 mēneši no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 20 Jūnijs, 2011 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 7 Jūnijs, 2011 - 10:30