Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/25

Līgumcena: 
1. iepirkuma daļai 134 033,67 latu (bez PVN); 2. iepirkuma daļai 45 782,36 latu (bez PVN); 3. iepirkuma daļai 59 721,80 latu (bez PVN); 4. iepirkuma daļai 84 700,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
1. iepirkuma daļai SIA „Komerccentrs DATI grupa”; 2. iepirkuma daļai SIA „TelCom”; 3. iepirkuma daļai SIA „TelCom”; 4. iepirkuma daļai SIA „Komerccentrs DATI grupa”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 15 Decembris, 2011 - 15:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 16 Decembris, 2011 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/25
CPV klasifikators: 
1.Iepirkuma daļai - 38520000-6; 2.Iepirkuma daļai - 30230000-0; 3.Iepirkuma daļai - 32333200-8; 4.Iepirkuma daļai - 48218000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālo Biometrijas datu apstrādes sistēmas integrācija ar Šengenas informācijas sistēmu II (SIS II) un Latvijas Republika Iekšlietu ministrijas integrēto informācijas sistēmu aparatūras iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts četrās daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
No līguma parakstīšanas brīža līdz 2012.gada 1.februārim.
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 30 Novembris, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 30 Septembris, 2011 - 11:15