Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/12

Līgumcena: 
Ls 5 279,06 ar PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA „Santa Monica Networks”
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ēvalds Utināns, 67219499
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
evalds.utinans@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/12
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Telekomunikāciju tīkla VoIP vārteju ar 4 ISDN BRI portiem iegāde
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 16 Jūlijs, 2010 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 2 Jūlijs, 2010 - 14:30
Faili: