Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Biometrijas datu apstrādes nodaļa

Biometrijas datu apstrādes nodaļa ir Informācijas centra struktūrvienība, kas nodrošina tādu informācijas sistēmu uzturēšanu un darbības uzraudzību, kā:

1. Biometrijas datu apstrādes sistēma (BDAS).

2. Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēma (izveidota uz BDAS tehnoloģiskās platformas).

3. Automatizētā pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma (AFIS) (izveidota uz BDAS tehnoloģiskās platformas).

Biometrijas datu apstrādes nodaļa veic iepriekš minēto informācijas sistēmu datu kvalitātes kontroli, sniedz atbildes uz tiesībsargājošo iestāžu pieprasījumiem (saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto), sniedz konsultācijas sistēmu lietotājiem.