Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Stacionāro komunikāciju nodrošinājuma nodaļa

Stacionāro komunikāciju nodrošinājuma nodaļa ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centra struktūrvienība, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt Iekšlietu ministrijas elektronisko sakaru (Telekomunikāciju) sistēmas attīstību un tehnisko ekspluatāciju.

Nodaļas funkcijas:

 • ieviest, attīstīt un modernizēt Iekšlietu ministrijas Telekomunikāciju sistēmas;
 • organizēt iepirkuma procedūras, sagatavot tehniskos uzdevumus un līgumu projektus Telekomunikāciju sistēmu un iegādei, instalācijai un integrēšanai;
 • nodrošināt Telekomunikāciju sistēmas darbu operatīvo un ārkārtas pasākumu laikā;
 • analizēt Telekomunikāciju sistēmas stāvokli, novērtēt un prognozēt situāciju;
 • nodrošināt Telekomunikāciju sistēmas rekonstrukcijas un modernizācijas projektu tehnisko uzdevumu izstrādi un nodrošināt (uzraudzīt) to realizāciju;
 • izstrādāt priekšlikumus Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju sistēmas attīstības koncepcijai, savas kompetences ietvaros nodrošināt attīstības projektu praktisko realizāciju;
 • koordinēt Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju sistēmas starpsavienojumu tehniskos jautājumus;
 • plānot iegādāto telekomunikāciju sakaru līdzekļu sadali Iekšlietu ministrijas sistēmas iestādēm un struktūrvienībām;
 • izstrādāt un nodrošināt Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju sistēmas vienotās numerācijas plānu;
 • nodrošināt Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju tīkla maģistrālo sakaru kabeļu tehnisko uzraudzību, instalācijas un demontāžas darbu kontroli;
 • dokumentēt Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju sistēmas un sakaru kanālu ieviešanu, uzturēt sakaru kabeļu tehnisko arhīvu;
 • sagatavot normatīvo aktu projektus Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju sistēmas administrēšanai un uzraudzīt to izpildi, ;
 • uzraudzīt Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju sistēmas abonentu iekārtu pareizu un kvalitatīvu tehnisko ekspluatāciju Iekšlietu ministrijas padotībā esošajās iestādēs;
 • nodrošināt pārvietojamā sakaru mezgla darbību plānoto un ārkārtējo operatīvo pasākumu norises vietās;
 • nodrošināt mikroviļņu kanālu veidojošās un multipleksēšanas iekārtu, kas nodrošina valsts austrumu robežas sakaru sistēmas darbību, nepārtrauktu, kvalitatīvu un drošu tehnisko ekspluatāciju;
 • nodrošināt Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu telekomunikāciju iekārtu programmēšanu;