Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/31

Līgumcena: 
1. iepirkuma daļai 16 185,00 latu (bez PVN)
2. iepirkuma daļai 3 285,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „Baltijas datoru akadēmija”
SIA "iPro"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 17 Decembris, 2012 - 14:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 4 Janvāris, 2013 - 11:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/31
CPV klasifikators: 
80533200-1
Iepirkuma priekšmets: 
Oracle un VMware apmācību kursu iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts divās daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 17 Decembris, 2012 - 14:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 5 Decembris, 2012 - 16:30