Statuss:
īstenošanā
Publicēšanas datums: 30.10.2020.
IDF
Attēls

IDF

Valsts robežsardze sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru īsteno Iekšējā drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu “Nacionālā (kopējā) situācijas attēla izveidošana (2.posms)”.

Projekta vispārīgais mērķis: Nodrošināt atbilstošu ES prasību ievērošanu attiecībā uz ES ārējās sauszemes robežas uzraudzību.

Projekta tiešai mērķis: Turpināt attīstīt Valsts robežsardzes Robežuzraudzības un kontroles sistēmu

Projekta īstenošanas laiks: 30.05.2019. - 30.06.2022.

Projekta finansējums: 3 965 234 EUR

(no tiem Eiropas Savienības finansējums: 2 973 925 EUR, valsts budžets: 991 309 EUR)

 

Projekta pasākumi:

  • Valsts robežsardzes Sauszemes un Jūras robežas situācijas attēla izveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (standartiem).
  • VRS struktūrvienību tehniskās un informācijas apmaiņas infrastruktūras pilnveide Nacionālā situācijas attēla veidošanai.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • Termālo kameru iegāde.
  • Mobilo informācijas apstrādes, vizualizācijas un saziņas komplektu iegāde.
  • Sensoru komplektu iegāde.
  • Informācijas apmaiņas mezgla izveide Ventspils pārvaldē ar integrāciju Robežuzraudzības un kontroles sistēmā.
  • VRS struktūrvienību tehniskās un informācijas apmaiņas infrastruktūras pilnveidošana.

 

 

Kontaktpersona:

Jānis Laimiņš

Projekta vadītājs
E-pasts: Janis.Laimins@rs.gov.lv
Tel. +371 67075733