Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2017/12

Līgumcena: 
41 983,47 euro bez PVN
Līguma izpildītājs: 
SIA "BELSS"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 20 Oktobris, 2017 - 13:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 8 Novembris, 2017 - 10:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Māris Harčenko, tālrunis 67208775
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
iepirkumi@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2017/12
CPV klasifikators: 
32500000-8
50333000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Radiostaciju remonts un rezerves daļu iegāde uz trim gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
41 983,47 euro bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu pēc vienīgā kritērija - viszemākā piedāvājuma kopējā cena
Līguma darbības termiņš: 
36 mēneši no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 17 Oktobris, 2017 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 5 Oktobris, 2017 - 14:30
Papildinformācija: