Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Klātienē

Šī pakalpojuma ietvaros tiek piedāvāts uzskatāmā veidā (ģeogrāfiskajā kartē) attēlot reģistrētos noziedzīgos nodarījumus. E-pakalpojuma galvenais mērķis ir veicināt iedzīvotāju, tūristu, pētnieku un citu interesentu iespējas saņemt uz ģeogrāfiskajām kartēm vizualizēto informāciju par valstī izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem.

Procesa apraksts

  1. E-pakalpojuma atvēršana
    E-pakalpojums pieejams IeM Informācijas centra mājaslapā, sadaļā Pakalpojumi, vai izvēloties saiti pakalpojuma apraksta kartītē "Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu attēlošana uz digitālās kartes". Pirms e-pakalpojuma uzsākšanas, lietotājam jāiepazīstās ar lietošanas noteikumiem un zemāk jāizvēlās "Piekrītu".
    Atverot e-pakalpojumu, būs redzama karte un lauks kritēriju noteikšanai.

  2. Datu atlase un apskate
    Kartē iespējams atlasīt vēlamos notikumus un laika periodu par kādu informāciju attēlot. Lai to izdarītu, nepieciešams aizpildīt melno lauku labajā pusē “Meklēt notikumus” un apakšā izvēlēties “Meklēt”. Parādīsies karte ar notikumu attēlojumu, kuru pietuvinot būs iespējams precīzāk apskatīt informāciju. Daļai noziegumu precīzu notikuma vietu, pietuvinot karti, apskatīt nebūs iespējams.