Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Saņēmējs
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Šis pakalpojums nodrošina informāciju par Latvijā izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem. Tie tiek atspoguļoti uz ģeogrāfiskās kartes. Lietotājs var norādīt datu atlases parametrus – laika periodu, teritoriju, noziedzīgo nodarījumu veidu u.c.
Uz kartes tiek parādīti tikai tie noziedzīgie nodarījumi, kuriem pieejamas izdarīšanas vietas ģeogrāfiskās koordinātas.

Procesa Apraksts

  1. Pieprasīšana
    Pakalpojums pieejams bez lietotāja autorizācijas vietnē www.ic.iem.gov.lv.

  2. Saņemšana
    Pieprasītā informācija tiek attēlota tūlīt pēc pieprasīšanas.

Saņemt pakalpojumu