Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz oficiālo Iekšlietu ministrijas Informācijas centra tīmekļvietni – https://www.ic.iem.gov.lv.

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra tīmekļvietne www.ic.iem.gov.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445:

  • Piekļūstamības prasībām neatbilstoša tīmekļvietnes funkcionalitāte - jāpilnveido lietotnes saskarsnes sastāvdaļas, kā arī navigācijas darbināmība un robustums;
  • Piekļūstamības prasībām neatbilstošs tīmekļvietnes saturs – jāpilnveido attēlu tekstuālās alternatīvas, multimediju saturs (subtitri u.tml.).

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 30.12.2020. Izvērtēšanu veica Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vecākais sistēmanalītiķis Jānis Dreimanis un IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultants Jurita Mikoviča.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

PIEKĻŪSTAMĪBAS IZVĒRTĒŠANAS PROTOKOLA VEIDLAPA.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas:

  • piekļūstamības problēmām, kas saistītas ar teksta palielināšanu, piedāvājam izmantot mājaslapas sniegtās iespējas palielināt tekstu līdz pat 200%.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: pasts@ic.iem.gov.lv

Tālrunis: +37167208218

Adrese: Bruņinieku iela 72B, Rīga

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 30 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Informācijas centra priekšnieka palīdze Agnese Selecka.

E-pasts: agnese.selecka@ic.iem.gov.lv

Tālrunis: +37167208217

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam.

Adrese: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Līga Lapiņa, Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšniece.