Statuss:
īstenošanā

PMIF

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs īsteno Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada programmas projektu Nr. IC/PMIF/2020/1 „Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas modernizācija I posms” (turpmāk – Projekts).

Projekta mērķis:

Sagatavot Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģisko platformu, uzlabojot platformas biometriskās meklēšanas veiktspēju un kapacitāti, tādējādi nodrošinot plānoto apjoma pieaugumu, kad paplašinās apstrādājamo datu apjomu Eurodac regulas ietvarā.

Projekta īstenošanas laiks: 31.07.2020. – 31.08.2023.

Finansējums: 1 364 890 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 1 023 667 EUR, valsts budžets: 239 599 EUR)

Projekta pasākumi:

Biometrisko meklēšanas dziņu programmatūras nomaiņa un kapacitātes palielināšana:

  • Serveru resursu iegāde;
  • Biometrisko meklēšanas dziņu licenču iegāde;
  • Meklēšanas dziņu licenču integrācija un datu migrācija uz jauniem meklēšanas dziņiem.

Projekta sasniedzamie rezultāti:

Iegādāti un uzstādīti:

  • Serveri;
  • Meklēšanas dziņu licences;
  • Veikta meklēšanas dziņu licenču integrācija, un veikta datu migrācija uz jauniem meklēšanas dziņiem.

 

Kontaktpersona:

Ieva Jansone

Projekta vadītāja

E-pasts: Ieva.Jansone@ic.iem.gov.lv

Tel. +371 67208643