Statuss:
īstenošanā
Publicēšanas datums: 05.01.2018.
Attēls

ERAF

 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir sadarbības partneris Valsts kancelejas īstenotajam projektam “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”.

Projekta mērķi:

1. Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu, centralizētu valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietņu pārvaldības platformu, kas sniedz priekšnoteikumus publiski radītas informācijas vienkāršākai un saprotamākai pieejamībai sabiedrībai.

2. Uzlabot iestāžu tīmekļvietņu piekļūstamību, īstenojot Direktīvas 2016/2102 prasības un tādējādi nodrošinot tīmekļvietņu pieejamību visām sabiedrības grupām, ieskaitot personas ar invaliditāti.

3. Nodrošināt efektīvu resursu izlietojumu valsts un pašvaldības iestāžu tīmekļvietņu pārvaldībā, izmantojot vienotu tīmekļvietņu satura vadības sistēmu un centralizētu tehnisko atbalstu un uzturēšanu, kā arī decentralizētu satura veidošanu un administrēšanu (6. lapa detalizētajā projekta aprakstā).

Projektu vada Valsts kanceleja, kas būs Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis, atbildēs par tās kvalitātes kontroli, lietojamības testēšanu, izmaiņu un attīstības plānošanu.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir būtisks projekta sadarbības partneris - Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs būs platformas tehnisko resursu turētājs, nodrošinot infrastruktūras tehnisko izmitināšanu loģiski vienotajā datu centrā.

 

Projekta budžets ir 2 miljoni euro, t.sk. 85% jeb 1,7 miljoni euro tiek segti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma.

Projekta numurs: 2.2.1.1/17/I/016

Projekta īstenošanas laiks: 05.01.2018. – 04.01.2021.

 

Plašāku informāciju par projektu skatīt Valsts kancelejas tīmekļvietnē.