Statuss:
īstenošanā
Publicēšanas datums: 01.01.2018.
Attēls

PMIF

 

MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA ATBALSTOŠO INFORMĀCIJAS SISTĒMU UN SAISTĪTO PROCESU PILNVEIDOŠANA UN ATTĪSTĪBA

 

Projekta nosaukums:

„Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu un saistīto procesu pilnveidošana un attīstība”  

 

Projektu īsteno:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Valsts robežsardzi

 

Projekta īstenošana:

01.01.2018. – 31.12.2020.

 

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums 1 328 526,00 EUR.

(no tiem Fonda finansējums: 996 394 EUR, valsts budžeta finansējums: 332 132 EUR)

IeM Informācijas centra finansējuma daļa: 130 576 EUR

 

Projekta specifiskais mērķis:

Attīstīt migrāciju un patvērumu atbalstošās informācijas sistēmas, lai vāktu, uzkrātu, analizētu un izplatītu datus un statistiku par personām un plūsmām, tādējādi veicinot un stiprinot sadarbību starp migrācijas un patvēruma procesā iesaistītajām institūcijām.

 

Projektā plānotie pasākumi:

 • Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana (t.sk. VMIS Patvēruma meklētāju reģistra un Uzturēšanās atļauju reģistra pilnveidošana);
 • Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēma” pilnveidošana;
 • VMIS lietotāju apmācība par jaunajām izmaiņām sistēmas funkcionalitātē;
 • Papīra personu lietu dokumentu digitalizēšana.

Projekta īstenošanas rezultātā:

Pilnveidotas un attīstītas migrāciju un patvērumu atbalstošās informācijas sistēmas, kā arī tiks uzlabota sadarbība starp migrācijas un patvēruma procesā iesaistītajām institūcijām.

 

Rezultāti no 01.01.2018. līdz 31.12.2018.:

 

2. pasākums “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstīšana”: Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana (t.sk. VMIS Patvēruma meklētāju reģistra un Uzturēšanās atļauju reģistra pilnveidošana un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes “lietotāju noslodzes kontu” izstrāde)

 • Sadarbībā ar Somiju, Iekšlietu ministrijas vadītā projekta „Latvijas iekšlietu sektora iestāžu darbības efektivitātes palielināšana (1.posms)” ietvaros, izstrādātas rekomendācijas “lietotāju noslodzes kontu” izstrādei un ieviešanai VMIS.
 • Veikta VMIS programmatūras funkcionalitātes pilnveidošanas un attīstīšanas darbu tehniskās specifikācijas izstrāde.

 

3. pasākums “IeM IC Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas pilnveidošana”: IeM Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēma” pilnveidošana. Pasākumu īstenos IeM Informācijas centrs laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.12.2020.

 • Apstiprinātas nepieciešamās saskarnes prasības datu apmaiņas nodrošināšanai starp VMIS Patvēruma meklētāju reģistru un IeM Informācijas centra Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmu.

 

4. pasākums “Patvēruma meklētāju un uzturēšanās atļauju personu lietu digitalizēšana”

Nodrošināta patvēruma meklētāju personu lietu digitalizēšana.

 

Rezultāti no 01.01.2019. līdz 16.12.2019.:

 

2. pasākums “Migrācijas un patvēruma atbalstošo informācijas sistēmu pilnveidošana un attīstīšana”: Vienotās migrācijas informācijas sistēmas (VMIS) programmatūras pilnveidošana un attīstīšana (t.sk. VMIS Patvēruma meklētāju reģistra (PMR) un Uzturēšanās atļauju reģistra pilnveidošana un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes “lietotāju noslodzes kontu” izstrāde)

 • Ar izstrādātāju AS “RIX Technologies” notiek darbs pie VMIS programmatūras pilnveidošanas un attīstīšanas darbiem, un uz šo brīdi ir saņemti divi nodevumi. Pirmais nodevums – VMIS PMR apakšsistēmas papildinājumi (paplašināts PMR iekļaujamo datu apjoms un papildināta VRS datu ievade sākotnējā anketas datu apjomā; pilnveidotas lietvedības, pabalstu un izmitināšanas sadaļas), otrais nodevums – 1. versija „lietotāju noslodzes kontiem”.
 • Uzsākta Valsts robežsardzes amatpersonu un Pārvaldes darbinieku apmācība par Patvēruma meklētāju reģistrā pilnveidoto funkcionalitāti.  

 

3. pasākums “IeM IC Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas pilnveidošana”: IeM Informācijas centra Biometrijas datu apstrādes sistēmas tehnoloģiskās platformas “Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēma” pilnveidošana. (Pasākumu īsteno IeM Informācijas centrs laika periodā no 01.01.2019. līdz 31.12.2020.)

Notiek specifikācijas izstrāde iepirkumam par Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmas uzlabošanu, lai nodrošinātu datu apmaiņu starp VMIS Patvēruma meklētāju reģistru un IeM Informācijas centra Patvēruma meklētāju pirkstu nospiedumu informācijas sistēmu.

 

4. pasākums “Patvēruma meklētāju un uzturēšanās atļauju personu lietu digitalizēšana”

 • Noslēgusies patvēruma meklētāju personu lietu digitalizēšana;
 • Notiek darbs pie uzturēšanās atļauju personu lietu kārtošanas un digitalizēšanas.  

 

 

IeM Informācijas centra kontaktpersona:

Laura Skulme

IeM Informācijas centrs

Projektu un attīstības vadības nodaļas

IT pakalpojumu pārvaldības procesu konsultante

Tel. +371 67208696

E-pasts: Laura.Skulme@ic.iem.gov.lv

 

Informācija aktualizēta 24.02.2020.