Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.01.2019.
IDF
Attēls

IDF

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Valsts robežsardzi īsteno Iekšējās drošības fonda 2014.-2020.gada nacionālās programmas projektu „Robežkontroles un robežuzraudzības procesu esošās funkcionalitātes un nepieciešamo pilnveidojumu izpēte” (turpmāk - Projekts).
 

Projekta mērķis:

Veikt biznesa procesu izpēti un tehniskā risinājuma prasību izstrādi, lai nākotnē, pamatojoties uz projekta rezultātiem, īstenotu REIS un tās tehniskās platformas modernizāciju, kā arī nepieciešamo gala iekārtu iegādi, un papildinātu to ar valsts vienoto saskarni ar Eiropas centrālo ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS), nodrošinot Šengenas robežu kodeksa 2016/399 un EP regulas 2017/2226 nosacījumu izpildi.

 

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2019. – 21.02.2020.

 

Finansējums35 157 EUR

(no tiem Fonda finansējums: 26 368 EUR, valsts budžets: 8 789 EUR) 

 

Projekta pasākumi:

  • REIS tehniskā risinājuma detalizēta apraksta un prasību sagatavošana.

 

Iepirkuma uzvarētājs un darbu veicējs:

  • SIA “Agile & Co”

 

Projektā sasniedzamie rezultāti:

  • definētas un apkopotas biznesa procesu prasības, ņemot vērā plānoto sistēmu ENTRY/EXIT, ETIAS ieviešanu un centralizēta API punkta izveidi;
  • sagatavots aprēķins REIS sistēmas izstrādei un ieviešanai;
  • veikta tirgus izpēte par sistēmas pilnvērtīgai darbībai nepieciešamajām gala iekārtām (dokumentu lasītāji, pirkstu nospieduma skeneri u.c.);
  • apsekotas infrastruktūras izmitināšanas telpas un sniegti priekšlikumi to uzlabošanai.

 

Kontaktpersona:

Andrejs Goršanovs

Projekta vadītājs

E-pasts: Andrejs.Gorsanovs@ic.iem.gov.lv

Tel. +371 67208043