Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 01.12.2019.
IDF
Attēls

IDF

 

„Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4. posma realizācija) (1.posms)”

        

Projekta nosaukums:

„Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūras turpmāka pilnveidošana atbilstoši EUROSUR prasībām (3. un 4. posma realizācija) (1.posms)”       

 

Projekta īstenotājs:

Valsts robežsardze (VRS) sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru (IeM IC)

 

Projekta īstenošana:

01.12.2016. - 31.08.2019.

 

Projekta izmaksas:

Projekta kopējais finansējums 4 222 343,00 EUR.

(no tiem Fonda finansējums: 3 166 757,00 EUR, valsts budžets: 1 055 586,00 EUR)

 

Projekta specifiskais mērķis:

Turpināt izstrādāt un attīstīt Valsts robežsardzes Robežuzraudzības un kontroles sistēmas infrastruktūru, kā arī paaugstināt klātbūtnes uztveršanas sistēmas izmantošanas efektivitāti.

 

Projekta ietvaros:

Projektā plānots turpināt attīstīt Valsts robežsardzes (turpmāk – VRS) Robežuzraudzības un kontroles, kā arī klātbūtnes uztveršanas sistēmu infrastruktūru.

Projekta rezultātā tiks:

  • uzlabota EUROSUR datu plūsma (t.sk. veikta tehniskā ekspertīze, izstrādāta VRS robežas uzraudzības un kontroles mehānisma tehniskās izbūves koncepcija (ārpakalpojums));
  • tehniskās izbūves koncepcijā atspoguļoti nepieciešamie organizatoriskie un tehniskie risinājumi, lai nodrošinātu EUROSUR projekta 5., 6. un 7.posma sekmīgu realizāciju;
  • uzlabota situācijas pārzināšana lokālo struktūrvienību robežuzraudzības iecirkņos, kā arī klātbūtnes uztveršanas sistēmas komponentu izmantošana;
  • uzlabota video datu un plūsmas kvalitāte.

 

Projekta īstenošanas rezultātā:

  • nodrošināta iespēja veikt robežuzraudzības uzdevumu iesaistīto spēku un līdzekļu ģeolokāciju (objekta reālās ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšana);
  • nodrošināta labāka pārzināšana par situāciju lokālo struktūrvienību robežuzraudzības iecirkņos, kā arī klātbūtnes uztveršanas sistēmas komponentu saskaņota izmantošana;
  • nodrošināta video datu un plūsmas kvalitātes uzlabošana.

 

VRS

Kontaktpersona: Sandis Panga

e-pasta adrese: sandis.panga@rs.gov.lv

Tālr.:67075754

Fakss: 67075756

 

IeM IC

Kontaktpersona: Līga Peisniece

e-pasta adrese: liga.peisniece@ic.iem.gov.lv

Tālr.67208369