Kontakti

Atrašanās vieta

Bruņinieku 72B, Rīgā, LV-1009


Programmatūras uzturēšanas un attīstības nodaļa ir Centra struktūrvienība, kas īsteno Centra uzdevumus programmēšanas jomā.

Nodaļas funkcijas:

 • vadīt un attīstīt Centra pārziņā esošo informācijas sistēmu darbību;
 • izstrādāt un uzturēt Centra pārziņā esošo informācijas sistēmu funkcionalitāti;
 • izstrādāt un nodrošināt datu apmaiņu ar ārējām informācijas sistēmām.

Nodaļas uzdevumi :

 • informācijas sistēmu un programnodrošinājuma projektēšana, tehniskā uzdevuma sastādīšana un tā realizācija;
 • organizēt un kontrolēt jauno informācijas sistēmu programmnodrošinājuma līdzekļu ieviešanu un turpmāko apkalpošanu;
 • programmatūras darbības uzraudzība (apkalpošana);
 • programmatūras darbības traucējumu identificēšana un novēršana;
 • konsultāciju un praktiskas palīdzības sniegšana informācijas sistēmu lietotājiem;
 • programmatūras prasību specifikācijas un citas dokumentācijas izstrāde un aktualizēšana;
 • sadarbības jautājumu risināšana ar ministrijas pārraudzībā esošajām iestādēm, citām valsts pārvaldes iestādēm un ārzemju institūcijām datu apmaiņas jautājumos;
 • plānot informācijas sistēmu programmatūras attīstību.

Darbinieki

Vadims Biks

Programmatūras uzturēšanas un attīstības nodaļas vadītājs - Bruņinieku 72B, Rīga, LV-1009
vadims.biks [at] ic.iem.gov.lv