IEPIRKUMS IeM IC V-2009/25

Līgumcena: 
3.iepirkuma daļa 1600,00 Ls ar PVN;
4.iepirkuma daļa 1600,00 Ls ar PVN;
5.iepirkuma daļa 1600,00 Ls ar PVN;
6.iepirkuma daļa 1600,00 Ls ar PVN;
Līguma izpildītājs: 
3.iepirkuma daļa Kultūras vērtību eksperts: Liāna Liepa;
4.iepirkuma daļa Kultūras vērtību eksperts: Inese Sakne;
5.iepirkuma daļa Policijas eksperts: Indra Pulka;
6.iepirkuma daļa Muitas eksperts: Aira Pole.
Lēmuma pieņemšanas datums: 
четверг, 14 июня, 2012 - 10:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
четверг, 14 июня, 2012 - 10:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Irīna Semjonova, tālr. 67208722
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
Irina.Semjonova@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2012/
CPV klasifikators: 
92500000-6
Iepirkuma priekšmets: 
Kultūras objektu apraksta metodoloģijas izstrāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums ir sadalīts sešās daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 10000,00 Ls ar PVN
Līguma darbības termiņš: 
2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
вторник, 3 ноября, 2009 - 10:45