IEPIRKUMS IeM IC 2015/26

Lēmuma pieņemšanas datums: 
понедельник, 2 ноября, 2015 - 14:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
понедельник, 2 ноября, 2015 - 14:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2015/26
CPV klasifikators: 
50730000-1
42531000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra servertelpu klimata kontroles iekārtu tehniskā apkope un avārijas bojājumu novēršana uz 2 gadiem
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 16 600,00 euro (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Iepirkuma atvēršana: 
понедельник, 2 ноября, 2015 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
четверг, 22 октября, 2015 - 15:45
Papildinformācija: 

 Sakarā ar to, ka dalībai iepirkumā nav iesniegts neviens piedāvājums, iepirkums tiek pārtraukts.