Informācija presei Jaunumi
AML

 

 

Izsaucēja atrašanās vieta ārkārtas situācijās 85% gadījumu tiks noteikta ar precizitāti līdz 50 metru rādiusam

Lai noteiktu pēc iespējas precīzāku izsaucēja atrašanās vietu un nodrošinātu operatīvu saziņu ar glābšanas dienestiem gadījumos, kad tiek veikts zvans uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Google un Apple viedtālruņu operētājsistēmu ražotājiem, ieviesuši jaunu tehnoloģisko risinājumu Advanced Mobile Location (AML), kas vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura 112 izsaucēja atrašanās vietu 85% gadījumu ļaus noteikt ar precizitāti līdz 50 metru rādiusam, šo informāciju nekavējoties nododot glābšanas dienestiem.

Brīdī, kad tiks zvanīts uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, viedtālrunī automātiski aktivizēsies atrašanās vietas noteikšanas pakalpojums un,  izmantojot mobilo sakaru operatoru tīklus, glābšanas dienestiem tiks nosūtīta bezmaksas īsziņa. Iespēja precīzi noteikt izsaucēja atrašanās vietu, tiks veikta izmantojot Globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) vai Wifi bezvadu lokālā tīkla sniegto informāciju. Pēc informācijas nosūtīšanas, atrašanās vietas noteikšanas pakalpojums tiks deaktivizēts. Jāņem vērā, ka risinājums pieejams tiem Apple viedtālruņu lietotājiem, kuri uzstādījuši vismaz iOS 13 tālruņa operētājsistēmas jauninājumu (Android lietotājiem AML funkcionalitāte ir pieejama sākot ar Android 4.1 versiju) un to instalējot ir piekrituši sniegt atrašanās vietas datus glābšanas dienestiem. Papildus nav nepieciešams lejupielādēt nekādas mobilās lietotnes.

Risinājums ļaus glābšanas dienestiem precīzāk noteikt izsaucēja atrašanās vietu, tādējādi samazinot laiku, kas nepieciešams atrašanās vietas precīzai noteikšanai un resursu izsūtīšanai palīdzības sniegšanai. Svarīgi apzināties, ka ārkārtas situācijās izšķiroša nozīme ir pat sekundei.

Ņemot vērā, ka ne visi iedzīvotāji lieto viedtālruņus vai tajos nav veikti nepieciešamie atjauninājumi, AML risinājums kalpos kā alternatīva līdzšinējam atrašanās vietas noteikšanas veidam, kas paredz, ka informāciju par izsaucēja atrašanās vietu glābšanas dienestiem nodod elektronisko sakaru komersanti.

Jāatzīmē, ka izsaucēja atrašanās vietas dati (zvana datums un laiks, koordinātas, mobilā tālruņa numurs, SIM kartes identifikators, mobilā tālruņa identifikators) ir anonīmi – datu ieguves laikā netiek identificēta fiziska persona. Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs neuztur un nesasaista saņemtos datus par atrašanās vietu ar fizisku personu, bet to nepieciešamības gadījumā veic operatīvie dienesti. Iegūto informāciju paredzēts izmantot tikai un vienīgi glābšanas dienestu darba pienākumu veikšanai.

Latvija būs jau divdesmit pirmā valsts, kas pēc Eiropas Vienotā ārkārtas palīdzības izsaukuma numura “112” asociācijas aicinājuma, ieviesusi AML tehnoloģisko risinājumu, kā pastāvošu alternatīvu elektronisko sakaru komersantu nodrošinātajam izsaucēja atrašanās vietas datu noteikšanas veidam.

Uzziņai:

Elektronisko sakaru operatori Iekšlietu ministrijas Informācijas centram datus nodod saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.271 “Noteikumi par izsaucēja – izsaucošās elektronisko sakaru pakalpojumu lietotāja galiekārtas – atrašanās vietas datu noteikšanu, apstrādi, uzturēšanu un nodošanu”, kas izdoti pamatojoties uz Elektronisko sakaru likumu. Risinājuma AML izstrāde veikta atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai (ES) 2018/197.

 

Papildu informācija:

IeM Informācijas centrs

Tālr.: 67208597, 29225693

E-pasts: janis.dreimanis@ic.iem.gov.lv

Mājaslapa: www.ic.iem.gov.lv