Jaunumi

Ieroču aprites likumam stājoties spēkā, Ministru kabinets 25. februārī apstiprinājis noteikumus “Licenču un sertifikātu reģistra noteikumi”, kuri nosaka reģistrējamo ziņu apjomu, šo ziņu iekļaušanas, izmantošanas, glabāšanas un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kurām piešķirama piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Licenču un sertifikātu reģistrā, papildus esošajai licenču uzskaitei, turpmāk tiks reģistrētas ziņas arī par:

  • ieroču brokeru licencēm komercdarījumiem ar ieročiem, munīciju un speciāliem līdzekļiem;
  • komercsabiedrībām un individuālajiem komersantiem, kas tās saņēmuši;
  • personām, kas ir tiesīgas pārstāvēt šīs komercsabiedrības, to dalībniekiem, kā arī darbiniekiem, kuriem Ieroču aprites likumā ir paredzēti ierobežojumi.

Licencēm komercdarbībai ar A kategorijas šaujamieročiem un to sastāvdaļām, A kategorijas munīciju un tās sastāvdaļām, kuras tiek izsniegtas uz noteiktu laiku, turpmāk tiks norādīts derīguma termiņš.

Vienlaikus Ministru kabineta noteikumi paredz, ka papildus tām institūcijām, kurām jau piešķirta piekļuve reģistrā iekļautajām ziņām, normatīvajos aktos noteikto funkciju veikšanai, piekļuves tiesības tiks nodrošinātas arī Aizsardzības ministrijai. Šāda piekļuve Aizsardzības ministrijai nepieciešama, lai veiktu  Stratēģiskās nozīmes preču aprites likuma 5.panta ceturtās daļas 13.punktā noteikto pārbaudi.

Licenču un sertifikātu reģistrā ziņas tiks uzglabātas 15 gadus.

Uzziņai:
Licenču un sertifikātu reģistrā iekļauj tādas ziņas kā, piemēram, apsardzes darbības veikšanai izsniegtās speciālās atļaujas, skaidras naudas pārrobežu pārvadājumu atļaujas, iekšējās drošības dienesta reģistrācijas apliecības un apsardzes sertifikātus, speciālās atļaujas komercdarbībai ar sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm, licencēto komersantu vadītājus un personas, kuras ieņem amatus komersantu pārvaldes institūcijās, kā arī komersanta darbiniekus, uz kuriem attiecas Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumā noteiktie ierobežojumi, spridzinātāja sertifikātus un spridzināšanas darbu vadītāja sertifikātus, izsniegtās speciālās atļaujas un sertifikātus detektīvdarbības veikšanai, šaušanas instruktoru sertifikātus un citas.

Papildu informācija:
IeM Informācijas centrs
Tālr.: 67208025
E-pasts:  jurita.mikovica@ic.iem.gov.lv
Mājaslapa: www.ic.iem.gov.lv