Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir Iekšlietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Centra darbības mērķis ir veicināt noziedzības novēršanu un apkarošanu, sabiedriskās kārtības un drošības aizsardzību, izmantojot informācijas apstrādes un analīzes līdzekļus, kā arī nodrošināt Iekšlietu ministriju un tās padotībā esošās iestādes ar Eiropas Savienības prasībām atbilstošām operatīvo radiosakaru un privāto elektronisko sakaru tīklu sistēmām.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs izsludina konkursu uz darbinieka amatu (uz nenoteiktu laiku)

Juridiskās nodaļas jurista/-es amats

 

Galvenie amata pienākumi:

 • izskatīt, sagatavot un vīzēt dažāda veida juridiskos,  plānošanas dokumentus un normatīvo aktu projektus;
 • veikt tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu juridisko analīzi vairākās tiesību vai politikas jomās, lai sniegtu atzinumus par sagatavoto dokumentu kvalitāti no juridiskā viedokļa un to atbilstību tiesību aktos noteiktajiem uzdevumiem;
 • sagatavot atbildes uz citu iestāžu vēstulēm, kas saistīti ar juridiskajiem jautājumiem;
 • konsultēt Darba devēja darbiniekus un amatpersonas juridiskajos jautājumos.

 

Prasības kandidātam:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • 1 gadu pieredze valsts pārvaldē un jurista amatā;
 • teicamas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • prasmes darbā ar Microsoft Office programmām, internet pārlūkprogrammām un biroja tehniku pieredzējuša lietotāja līmenī.

 

Mēs piedāvājam:

 • iegūt lielisku darba pieredzi;
 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • darbu mūsdienīgā iestādē un profesionālā komandā;
 • stabilu atalgojumu (bruto darba algu no 940 euro līdz 1000 euro atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei);
 • sociālās garantijas, tai skaitā veselības apdrošināšanas polisi (pēc nostrādātiem 12 mēnešiem);
 • atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

 

CV, motivācijas vēstuli un augstāko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju sūtīt līdz 2020.gada 14.janvārim Iekšlietu ministrijas Informācijas centram uz e-pasta adresi personals@ic.iem.gov.lv ar norādi "Konkurss –  Juridiskās nodaļas jurists ".

Plašāka informācija par Informācijas centru: www.ic.iem.gov.lv. Ja ir jautājumi par vakanto amatu, lūdzu zvanīt uz tālruņa numuru 67208788.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46 EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs informē, ka:

 • Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Bruņinieku iela 72B, Rīga, LV-1009.

Informējam, ka pēc iesniegto dokumentu izvērtēšanas pirmajā kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas otrajai kārtai.