Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt šādas funkcijas: 1) Veikt E kategorijas gāzes ieroča pārreģistrāciju, kā arī kontrolēt uzsāktos gāzes ieroča pārreģistrācijas procesus. 2) No valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” apakšsistēmas „Ieroču reģistrs” tiešsaistē saņemt informāciju par: a) sev reģistrētiem šaujamieročiem un gāzes ieročiem, b) ieroču atļaujām un to derīguma termiņiem, c) personas veselības stāvokļa atbilstību ieroču glabāšanai (nēsāšanai) vai darbam ar ieročiem. 3) No valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” apakšsistēmas „Licenču un sertifikātu reģistrs” saņemt informāciju par sev reģistrētiem sertifikātiem, piemēram, detektīvdarbības, pirotehniķa, spridzinātāja, spridzināšanas darbu vadītāja sertifikāts un to derīguma termiņiem. 4) No valsts informācijas sistēmas "Apsardzes darbības reģistrs" saņemt informāciju par sev reģistrēto apsardzes sertifikātu un tā derīguma termiņu.

Procesa apraksts

  1. Pieprasīšana
    Pakalpojumu var pieprasīt vietnē www.Latvija.lv. Pakalpojums ir pieejams tiem vietnes www.Latvija.lv lietotājiem, kas ir autentificējušies ar droša elektroniskā paraksta viedkarti, elektroniskās identifikācijas karti (eID) vai savas internetbankas autentifikācijas līdzekļiem.

  2. Saņemšana
    1. E kategorijas gāzes ieroča pārreģistrēšanas pakalpojuma saņemšanai, papildus identificēšanās nav nepieciešama. Pakalpojums tiek nodrošināts elektroniski un visas darbības tiek atrādītas ekrānā. Par pakalpojuma sekmīgu pabeigšanu, ekrānā tiek atrādīts paziņojums.
    2. Uzziņas saņemšanai no valsts informācijas sistēmas „Integrētā iekšlietu informācijas sistēma” apakšsistēmām „Ieroču reģistrs” un „Licenču un sertifikātu reģistrs” un valsts informācijas sistēmas "Apsardzes darbības reģistrs" papildus identificēšanās nav nepieciešama. Uzziņa tiek sagatavota *.pdf faila veidā, kuru lietotājs var atvērt vai saglabāt savā datorā.

Normatīvie akti

Saņemt pakalpojumu