Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pakalpojums domāts brīvprātīgai un bezmaksas lietošanai nacionāliem un ārvalstu kultūras objektu īpašniekiem un turētājiem. Pakalpojuma galvenais mērķis ir veicināt kustamo kultūras objektu īpašnieku un turētāju iespējas izveidot un saglabāt objektu aprakstus un fotoattēlus, lai tie varētu tikt iesniegti tiesību aizsardzības iestādēm objektu zuduma gadījumā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai izmantotu pakalpojumu "Kultūras objekta apraksta veidošana", kultūras objekta īpašniekam/turētajam ir 2 iespējas: 1.Ieiet Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mājas lapā, atvērt pakalpojumu "Kultūras objekta apraksta veidošana", tiešsaistē ievadīt tajā ziņas par konkrētā kultūras objekta aprakstu, iekļaut kultūras objekta fotoattēlus un saglabāt aprakstu savā datorā vai kādā informācijas nesējā. 2. Ieiet Iekšlietu ministrijas Informācijas centra mājas lapā un lejupielādēt pakalpojuma formu uz savas darbstacijas. Tālāk atvērt to un veidot savu kultūras objektu aprakstus.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.

Saņemt pakalpojumu