Statuss:
Noslēdzies
Publicēšanas datums: 11.06.2013.
Attēls

ERAF

 

Iekšlietu ministrijas vienotais projekts ietver informācijas sistēmu funkcionālās izmaiņas, kas skar katras vienotā projekta sistēmas integritātes nodrošināšanu pārejas periodā no latiem uz eiro un turpmākā sistēmas darbībā ar eiro valūtu, kā arī papildus darbības, kas jāveic, lai turpinātu nodrošināt sistēmu sadarbspēju ar pārējām informācijas sistēmām, kā arī sistēmu nodrošināto elektronisko pakalpojumu pieejamību.

Projekta mērķis: nodrošināt iespēju konvertēt informācijas sistēmās izveidotos datu apstrādes procesus un datu bāzes no latiem uz eiro, saglabājot sistēmas funkcionalitāti. Projekta ietvaros paredzēts pārskatīt datu struktūras, datu apstrādes algoritmus, lietotāju saskarnes, starpsistēmu integrācijas saskarnes un elektronisko pakalpojumu funkcionalitāti, pielāgojot tos ar eiro ieviešanu saistīto normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā veicot nomaiņu no latiem uz eiro.

Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijas informācijas sistēmu pielāgošanu euro ieviešanai, tiks veikta pielāgošana sekojošām informācijas sistēmām:

  • integrētā iekšlietu informācijas sistēma;
  • sodu reģistrs;
  • kriminālprocesa informācijas sistēma;
  • Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Uzturēšanās atļauju reģistra apakšsistēma;
  • Vienotās migrācijas informācijas sistēmas Ielūgumu reģistra apakšsistēma;
  • Nacionālā vīzu informācijas sistēma;
  • Personu apliecinošu dokumentu informācijas sistēma;
  • Nodrošinājuma valsts aģentūras Administratīvo un kriminālo lietu informācijas sistēma.

Papildus minētajām informācijas sistēmām, nepieciešams veikt pielāgošanu euro ieviešanai arī: e-pakalpojumam EP38 „Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa”, datu bāzu vadības programmatūrai; MobApp programmatūrai un datu noliktavas risinājumam.

Projekta mērķa grupasIekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un Nodrošinājuma valsts aģentūra. Minētās iestādes ir atbildīgas par informācijas sistēmu uzturēšanu.

Projekta budžets:  129 135 latu apmērā, no kuriem Projekta īstenošanai Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums sastāda 100%, bet Valsts budžeta finansējums ir 0%.       

Projekta ieviešanas periods: no 2013.gada 11.jūnija līdz 31.decembrim.