Statuss:
īstenošanā
Publicēšanas datums: 26.10.2020.
IDF
Attēls

IDF

Projekta īstenotājs: Valsts Policija sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru

Sadarbības partnera kompetence:

Nodrošināt nacionālās kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas (turpmāk – IS KAIS) apakšsistēmas KEIS-DV infrastruktūras izveidi un tās sagatavošanu darbam ar KEIS-DV risinājumu, piedalīties IS KAIS tehniskās specifikācijas izstrādē, kā arī KEIS-DV risinājuma akreditēšanā un palaišanā ekspluatācijā. Saskaņā ar Finansējuma saņēmēja noteiktajām prasībām, organizēt KEIS-DV infrastruktūras nodrošināšanai nepieciešamās iepirkumu procedūras un nodrošināt iepirkuma līguma izpildes uzraudzību, kā arī pēc KEIS-DV infrastruktūras izveides un ieviešanas ekspluatācijā, nodrošināt Pušu sadarbības līguma slēgšanu par kompetenču sadali KEIS-DV risinājuma un infrastruktūras uzturēšanā un administrēšanā.

Projekta īstenošanas laiks: 29.04.2019. – 30.04.2022.

Finansējums: 834 458 EUR 

Kontaktpersona:

Inese Čodare

E-pasts: inese.codare@ic.iem.gov.lv
Tel. +371 67208652