Statuss:
Noslēdzies
Attēls

ESNORWAY

 

1.    Projekta kods

NO FI LV0035

2.    Projekta nosaukums

Latvijas Republikas Sodu reģistra uzskaites pilnveidošana.

3.    Projekta pieteicējs

Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk tekstā - IeM IC). Adrese: Bruņinieku 72B, Rīga, Latvija, LV-1009.

4.    Kontaktinformācija

e-pasts:  kanceleja@ic.iem.gov.lv Vadims.Biks@ic.iem.gov.lv
tālrunis: +371 6720 8218 +371 6720 8674
fakss: +371 6720 8219  

5.    Projekta ietekme

Projekts tiks realizēts un nodevumi piegādāti uz Informācijas centru, Rīgā, Bruņinieku 72B.
Īstenojot projektu ieguvēji būs visi IeM IC uzturēto informācijas sistēmu lietotāji – tiesībsargājošo iestāžu darbinieki – galvenokārt, Valsts policijas un citu Iekšlietu ministrijas iestāžu darbinieki.

6.    Projekta virsmērķis

Nodrošināt IeM IC IS lietotājus ar ātru un efektīvu risinājumu uzkrātās informācijas apstrādei un attēlošanai analītisko uzdevumu veikšanai.

7.    Projekta mērķi

  • nodrošināt lietotājiem iespēju skatīt informāciju dažādos šķērsgriezumos:
  • dot iespēju lietotājiem pašiem definēt nepieciešamās atskaites;
  • nodrošināt attīstītu datu analīzes metožu izmantošanu;
  • pamata datu bāzes slodzes samazināšana;
  • atskaišu ātrdarbības uzlabošana;
  • auditācijas pierakstu centralizēta uzglabāšana un analīze.

8.    Projekta uzdevums

Datu noliktavas darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveide, datu noliktavas, Sodu reģistra, NSIS un citu IC uzturēto IS datu agregācijas programmnodrošinājuma izstrāde.

9.    Sagaidāmie rezultāti

Šengenas informācijas sistēmas un Sodu reģistra, kā arī IIIS efektīvāka datu savstarpējā apstrāde datu noliktavas ietvaros:

  • Tiks panākta Sodu reģistrā iekļaujamo datu operatīva apstrāde un analīze dažādos šķērsgriezumos, aktualizācija un revīzija;
  • Tiks nodrošināta informācijas pienācīga aizsardzība, saglabāšana un izmantošanas kontrole;
  • Tiks radīti nepieciešamie priekšnoteikumi noziedzīgo nodarījumu atklāšanas operativitātei, efektīvākai soda neizbēgamības principa realizācijai un sodu izpildes uzlabošanai;
  • Integrācija (datu apmaiņa, informācijas analīze) ar IC uzturētajām informācijas sistēmām (Sodu reģistrs, NSIS).

10.    Iepirkumi

Izsludināts atklāts konkurss IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/16

Iepirkuma procedūra Nr: IeM IC V-2008/26

Cenu aptauja Iepirkums Nr: IeM IC V-2009/7

Iepirkums Nr: IeM IC V-2009/16

Iepirkums Nr: IeM IC V-2009/17

Brošūru izgatavošana un piegāde