Statuss:
Noslēdzies

ESNORWAY

Projekta kods - NO FI LV0035.

Projekta nosaukums - Latvijas Republikas Sodu reģistra uzskaites pilnveidošana.

Projekta pieteicējs - Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk tekstā - IeM IC). Adrese: Bruņinieku 72B, Rīga, Latvija, LV-1009.

Kontaktinformācija - 

e-pasts:  kanceleja@ic.iem.gov.lv Vadims.Biks@ic.iem.gov.lv
tālrunis: +371 6720 8218 +371 6720 8674
fakss: +371 6720 8219  

Projekta ietekme - projekts tiks realizēts un nodevumi piegādāti uz Informācijas centru, Rīgā, Bruņinieku 72B. Īstenojot projektu ieguvēji būs visi IeM IC uzturēto informācijas sistēmu lietotāji – tiesībsargājošo iestāžu darbinieki – galvenokārt, Valsts policijas un citu Iekšlietu ministrijas iestāžu darbinieki.

Projekta virsmērķis - nodrošināt IeM IC IS lietotājus ar ātru un efektīvu risinājumu uzkrātās informācijas apstrādei un attēlošanai analītisko uzdevumu veikšanai.

Projekta mērķi:

  • nodrošināt lietotājiem iespēju skatīt informāciju dažādos šķērsgriezumos:
  • dot iespēju lietotājiem pašiem definēt nepieciešamās atskaites;
  • nodrošināt attīstītu datu analīzes metožu izmantošanu;
  • pamata datu bāzes slodzes samazināšana;
  • atskaišu ātrdarbības uzlabošana;
  • auditācijas pierakstu centralizēta uzglabāšana un analīze.

Projekta uzdevums - datu noliktavas darbībai nepieciešamās infrastruktūras izveide, datu noliktavas, Sodu reģistra, NSIS un citu IC uzturēto IS datu agregācijas programmnodrošinājuma izstrāde.

Sagaidāmie rezultāti - Šengenas informācijas sistēmas un Sodu reģistra, kā arī IIIS efektīvāka datu savstarpējā apstrāde datu noliktavas ietvaros:

  • Tiks panākta Sodu reģistrā iekļaujamo datu operatīva apstrāde un analīze dažādos šķērsgriezumos, aktualizācija un revīzija;
  • Tiks nodrošināta informācijas pienācīga aizsardzība, saglabāšana un izmantošanas kontrole;
  • Tiks radīti nepieciešamie priekšnoteikumi noziedzīgo nodarījumu atklāšanas operativitātei, efektīvākai soda neizbēgamības principa realizācijai un sodu izpildes uzlabošanai;
  • Integrācija (datu apmaiņa, informācijas analīze) ar IC uzturētajām informācijas sistēmām (Sodu reģistrs, NSIS).

Iepirkumi - 

Izsludināts atklāts konkurss IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/16

Iepirkuma procedūra Nr: IeM IC V-2008/26

Cenu aptauja Iepirkums Nr: IeM IC V-2009/7

Iepirkums Nr: IeM IC V-2009/16

Iepirkums Nr: IeM IC V-2009/17

Brošūru izgatavošana un piegāde