Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/24

Līgumcena: 
4 585,12 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "ZZ Dats"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 14 Septembris, 2011 - 14:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 11 Janvāris, 2011 - 10:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/24
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas sasaistes nodrošināšana ar Pašvaldības sociālo pabalstu administrēšanas informatīvo sistēmu
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 4 585,12 latiem (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
3 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 14 Septembris, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 2 Septembris, 2011 - 10:45