Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Centra struktūra

Centra ierēdņi un darbinieki darbojas vienotā hierarhiskā sistēmā, kur viena amatpersona ir padota citai amatpersonai. Centra priekšniekam ir tieši pakļauti trīs vietnieki -  vietnieks informācijas apstrādes jautājumos, vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos, vietnieks stratēģijas un attīstības jautājumos.

Centrā ir šādas struktūrvienības:

Centra priekšnieka tiešā pakļautībā:

 

Centra priekšnieka vietnieka  informācijas apstrādes jautājumos tiešā pakļautībā:

Centra priekšnieka vietnieka  informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos tiešā pakļautībā:

Centra priekšnieka vietnieka stratēģijas un attīstības jautājumos tiešā pakļautībā: