Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  04.06.2024.
    Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2024. gada 20. maijā uzsāka Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 2.1.3.3/1/24/I/001 “Sabiedrības brīdināšanas sistēmas ABS+ ieviešana” īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Valsts…
  Statuss:
  Noslēdzies
  29.12.2023.
  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (Dienests) no 2020. gada 7. jūlija līdz  2023. gada 6. decembrim īstenojis Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētu projektu Nr. 2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās medicīniskās…
  Statuss:
  īstenošanā
  17.08.2020.
    Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2020.gada 15.aprīlī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  25.03.2020.
  Praktiski darbi projekta realizācijai tika uzsākti 2008.gadā, kad Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Centrs) rīcībā nonāca informācija par finansējuma piesaistes iespēju, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus (valsts budžeta līdzekļi…
  Statuss:
  īstenošanā
  04.06.2018.
    ERAF projekts “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei”   Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (turpmāk – Centrs)  sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Valsts…
  Statuss:
  Noslēdzies
  26.04.2018.
    Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 2018.gada 26.aprīlī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2…
  Statuss:
  īstenošanā
  05.01.2018.
  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir sadarbības partneris Valsts kancelejas īstenotajam projektam “Personāla vadības platforma”. Projekta mērķis: Izveidot un ieviest Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības informācijas sistēmu, kura ļaus…
  Statuss:
  īstenošanā
  05.01.2018.
    Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir sadarbības partneris Valsts kancelejas īstenotajam projektam “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”. Projekta mērķi: Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  22.12.2016.
    Aktualizēts 30.11.2020. Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1. kārta)”, projekts Nr: 2.2.1.1/16/I/003 Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  11.06.2013.
  Iekšlietu ministrijas vienotais projekts ietver informācijas sistēmu funkcionālās izmaiņas, kas skar katras vienotā projekta sistēmas integritātes nodrošināšanu pārejas periodā no latiem uz eiro un turpmākā sistēmas darbībā ar eiro…