Statuss:
īstenošanā
07.10.2020.
  Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests 2020. gada 7. jūlijā noslēdzis vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta Nr. 2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās…
Statuss:
īstenošanā
17.08.2020.
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs 2020.gada 15.aprīlī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu…
Statuss:
Noslēdzies
25.03.2020.
  Praktiski darbi projekta realizācijai tika uzsākti 2008.gadā, kad Iekšlietu ministrijas Informācijas centra (Centrs) rīcībā nonāca informācija par finansējuma piesaistes iespēju, izmantojot Eiropas Savienības fondu līdzekļus (valsts budžeta…
Statuss:
īstenošanā
04.06.2018.
  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Iekšlietu ministriju, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (turpmāk - VUGD), Valsts policiju (turpmāk - VP), Valsts robežsardzi (turpmāk – VRS) un Neatliekamās medicīniskās…
Statuss:
īstenošanā
26.04.2018.
  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs sadarbībā ar Valsts akciju sabiedrību "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" 2018.gada 26.aprīlī uzsāka Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2…
Statuss:
īstenošanā
05.01.2018.
  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir sadarbības partneris Valsts kancelejas īstenotajam projektam “Personāla vadības platforma”.   Projekta mērķis: Izveidot un ieviest Valsts pārvaldes cilvēkresursu vadības…
Statuss:
īstenošanā
05.01.2018.
  Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ir sadarbības partneris Valsts kancelejas īstenotajam projektam “Valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma”. Projekta mērķi: 1. Līdz 2020. gada beigām radīt vienotu,…
Statuss:
Noslēdzies
22.12.2016.
  Aktualizēts 30.11.2020. Projekts “Deinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1. kārta)”, projekts Nr: 2.2.1.1/16/I/003 Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „IKT pieejamība, e-pārvalde un…
Statuss:
Noslēdzies
11.06.2013.
  Iekšlietu ministrijas vienotais projekts ietver informācijas sistēmu funkcionālās izmaiņas, kas skar katras vienotā projekta sistēmas integritātes nodrošināšanu pārejas periodā no latiem uz eiro un turpmākā sistēmas darbībā ar…
Statuss:
Noslēdzies
10.08.2010.
  PROJEKTA NOSAUKUMS: „Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija” PROJEKTA Nr: 3DP/3.2.2.1.1/13/IPIA/CFLA/011/008 FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs FINANSĒJUMS: LVL 11 397 025 ATBILDĪGĀ…