IEPIRKUMS IeM IC V-2009/27

Līgumcena: 
LVL 19972,80 bez pievienotās vērtības nodokļa
Līguma izpildītājs: 
SIA "MEGA SARGS"
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
среда, 2 декабря, 2009 - 11:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
S. Kasjanova, tālr. 67219239
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
svetlana.kasjanova@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/27
CPV klasifikators: 
79710000-4
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas teritoriālo bāzes staciju apsardzes nodrošināšana
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 19 999,99 Ls bez PVN.
Līguma darbības termiņš: 
līdz 31.12.2015
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
среда, 2 декабря, 2009 - 11:00