Publikācijas datums:
Tirgus izpēte
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
E-pasts: liga.peipina@ic.iem.gov.lv
Pasūtītājs
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģ. Nr. 90000289913, Bruņinieku 72B, Rīgā, LV-1009
Rezultātu publicēšanas datums
27.08.2020.
Kontakti

Līga Peipiņa

liga.peipina [at] ic.iem.gov.lv

Iekšlietu ministrijas informācijas centrs aicina iesniegt piedāvājumus tirgus izpētei (atlasei) elektroniska risinājuma izstrādei Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” noteikto prasību, kas attiecas uz personām, kurām ir pienākums aizpildīt apliecinājumus, nodrošināšanai. Plašāka informācija atrodama pievienotajā dokumentā "Instrukcija pretendentiem".

Tirgus izpēte tiek veikta piemērojot Publisko iepirkumu likuma 3.panta astotās daļas izņēmumu (saskaņā ar 18.08.2020. protokollēmumu: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40491045&mode=mk&date=2020-08-18). 

Atbildes uz jautājumiem (24.08.2020.)

Papildus atbildes uz jautājumiem (24.08.2020.)

Lēmums par tirgus izpētes rezultātiem