Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/14

Līgumcena: 
19 726,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Dan Communications"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 10 Septembris, 2012 - 10:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 10 Oktobris, 2012 - 16:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/14
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
IeM radiosakaru sistēmas SmartZone ASTRO un TETRA (Lietuva) radiosakaru sistēmas darbības savietojamības sistēmas piegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
30 dienas no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 27 Augusts, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 15 Augusts, 2012 - 10:45