2020.gads

Iepirkums IeM IC 2020/13

Iepirkuma priekšmets: 
Zvanītāja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana un attīstība uz 2 gadiem

Atklāts konkurss IeM IC 2020/5

Iepirkuma priekšmets: 
Jūras video novērošanas sistēmas uzturēšana un apkope uz 4 gadiem

Slēgts konkurss IeM IC 2019/17

Iepirkuma priekšmets: 
Slēgts konkurss - Vienotās kontaktu centra platformas izstrāde un uzturēšana

Atklāts konkurss IeM IC 2020/7

Iepirkuma priekšmets: 
Datu pārraides pakalpojumu sniegšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz 5 gadiem

Iepirkums IeM IC 2020/8

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centra funkciju audits

Atklāts konkurss IeM IC 2019/18

Iepirkuma priekšmets: 
Lietotāju atbalsta rīka pilnveidošana un uzturēšana uz 3 gadiem

Iepirkums IeM IC 2020/10

Iepirkuma priekšmets: 
Valsts Robežsardzei nepieciešamo mobilo pārbaudes iekārtu iegāde

Atklāts konkurss IeM IC 2019/21

Iepirkuma priekšmets: 
Kriminālistikas pārvaldes ekspertīžu laboratorijas informācijas sistēmas izstrāde

Iepirkums IeM IC 2020/1

Iepirkuma priekšmets: 
Valsts Robežsardzei nepieciešamo mobilo pārbaudes iekārtu iegāde

Iepirkums IeM IC 2020/6

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas telekomunikācijas tīkla montāžas un ekspluatācijas materiālu iegāde uz 3 gadiem (atkārtots)