Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/7

Līgumcena: 
4 676,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „BIS S”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 20 Jūnijs, 2011 - 14:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 21 Jūlijs, 2011 - 10:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/7
CPV klasifikators: 
72590000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Elektroniskās piekļuves sistēmas paplašināšana Iekšlietu Ministrijas Informācijas centrā
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 6 000,00 latu (ar PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
1 mēnesis no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 20 Jūnijs, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 7 Jūnijs, 2011 - 10:15