Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/10

Līgumcena: 
20 979,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Belam-Rīga"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 17 Augusts, 2012 - 14:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 22 Augusts, 2012 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/10
CPV klasifikators: 
72220000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Tehniskās specifikācijas izstrāde administratīvo pārkāpumu uzskaites pilnveidošanai
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 23 763,11 lati (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Atbilstoši dokumentācijā norādītiem kritērijiem
Līguma darbības termiņš: 
2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 24 Jūlijs, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 1 Marts, 2012 - 11:00