Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Statistiskās informācijas sagatavošana pēc informācijas sistēmā esošajiem datiem

1. Statistiskās informācijas sagatavošana pēc informācijas sistēmā esošajiem datiem ir maksas pakalpojums un tā apmaksas apmērs ir noteikts 2013.gada 27.augusta Ministru kabineta noteikumos Nr.656 „Noteikumi par Iekšlietu ministrijas Informācijas  centra sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”.

2. Pakalpojums ir attiecināms  uz  to statistisko datu sagatavošanu un izsniegšanu, kuri apkopotā veidā nav iekļauti periodiski gatavotajos Informācijas centra pārskatos , atskaitēs vai, kuri nav publiski pieejami Informācijas centra mājas lapas sadaļā „Statistika”.

3. Statistisko datu sagatavošanu var pasūtīt iesniedzot Informācijas centrā iesniegumu, kurā norādīts:

  • • pasūtītāja  vārds, uzvārds, adrese;
  • • kontaktinformācija (tālruņa numurs  vai e-pasta adrese);
  • • pieprasīto ziņu apjoms (aprakstu).

4. Iesniegumu  var iesniegt:

  • • personiski nododot to Iekšlietu ministrijas Informācijas centrā;
  • • nosūtot to pa pastu vai faksu;
  • • nosūtot to uz e-pastu kā dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Informācijas centra kontaktinformācija

5. Pirms statistisko datu sagatavošanas ziņu pieprasītājs tiks informēts par pakalpojuma izmaksu apmēru.

6. Sagatavoto statistisko informāciju var saņemt, kad  pilnībā ir veikta sniegtā pakalpojuma apmaksa un pieteicējs to var apliecināt uzrādot attiecīgu  dokumentu.

7. Samaksu par sniegto pakalpojumu var nomaksāt:

  • • kredītiestādē

Saņēmējs

IeM Informācijas centrs,                                  reģistrācijas apliecības Nr.:90000289913

Saņēmējiestāde(banka)

Valsts kase, kods: TRELLV22; subkonts:LV96TREL2140088026000

Maksājuma uzdevuma iemaksas mērķī jānorāda

IKK 21399 Par staistisko informāciju

  • •  Informācijas centrā pirms pieprasītās informācijas saņemšanas.

Uzmanību!
Šobrīd veicot maksājumu uz vietas norēķināties var tikai skaidrā naudā.

8. Dokumentus Informācijas centrā var iesnieg un saņemt: 

Pirmdienā 9.00 – 11.00 13.00 – 16.00
Otrdienā 10.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Trešdienā 9.00 – 11.00 13.00 – 16.00
Ceturtdienā 10.00 – 13.00 14.00 – 18.00
Piektdienā 9.00 – 11.00 13.00 – 16.00

Uzmanību!
Pirmssvētku darba dienās izziņu pieņemšanas un izsniegšanas laiki var tikt mainīti. Informāciju par izmaiņām var uzzināt pa tālruni 67219111.