Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/32

Līgumcena: 
26 000 (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „RF serviss”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 11 Decembris, 2013 - 13:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 28 Novembris, 2013 - 11:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/32
CPV klasifikators: 
30232110-8
Iepirkuma priekšmets: 
Biroja tehnikas iegāde un integrēšana drukas iekārtu pārvaldības sistēmā
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 29 999,99 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
1 mēnesis no līguma noslēgšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 9 Decembris, 2013 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 28 Novembris, 2013 - 11:45