Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2013/35

Līgumcena: 
19 920,22 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "iPro"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 27 Decembris, 2013 - 09:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 27 Decembris, 2013 - 14:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2013/35
CPV klasifikators: 
48820000-2; 72268000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Serverresursu un datu glabātuvju apjoma palielināšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 29 999,99 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
36 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 17 Decembris, 2013 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 6 Decembris, 2013 - 15:45